top of page

รู้ทัน กลโกง ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน
เตือนภัย​แรงงานต่างด้าว/นายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ

ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ

มาแอบอ้างหลอกลวงและเรียกรับเงิน อ้างสามารถช่วยดำเนินการ

ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามระบบ MOU ได้ สุดท้าย ถูกหลอก เสียเงินฟรี

ประกาศข่าวดี รับจัดหาแรงงานพม่าและกัมพูชา

เรียนผู้ประกอบการ นายจ้าง ร้านค้า เจ้าของธุรกิจ

ไทย เลเบอร์ รับจัดหาแรงงานพม่าและกัมพูชา

      ดำเนินการให้เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น

      นำเข้าแรงงานต่างด้าว กรณีเป็นกิจการก่อสร้าง

      นำเข้า 20 คนขึ้นไป รับประกันต่างด้าว 3 เดือน

      หากแรงงานหนีหรือไม่ทำงานต่อบริษัทฯ

      จะเปลี่ยนแรงงานให้ใหม่

                        สัญชาติเมียนมา

                        สัญชาติกัมพูชา

มติ 5 กรกฎาคม 2566 ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน   (คนที่มีใบเนมลิส)

คลิกตรงนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

มติ 5 กรกฎาคม 2565 ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงาน    (คนที่เวิร์คและวีซ่าหมด 13/02/2567)

คลิกตรงนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรชมพู คนต่างด้าวจำเป็นหรือไม่

บัตรชมพูจำเป็นมาก

สำหรับคนต่างด้าว คือบัตรประจำตัวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
เป็นเอกสารทะเบียนราษฎร์อีกประเภทหนึ่ง ที่นายทะเบียนออกให้ บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
เพื่อให้เป็นหลักฐานสำหรับการแสดงตน การยืนยันตัวบุคคล เปรียบเสมือนบัตรประชาชนของคนไทย
ซึ่งบัตรชมพูสามารถติดต่อเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ
เช่น โรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบกเพื่อทำใบขับขี่ หรือใช้ติดต่อธนาคาร และอื่นๆ

การเปลี่ยนนายจ้าง แรงงานต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี *ตามเงื่อนไขดังนี้ค่ะ*

กรณีที่ 1 ต่างด้าว MOU มีเงื่อนไข จะสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของตน เช่น

1.นายจ้างเสียชีวิตหรือกิจการล้มละลาย
2.นายจ้างทำร้ายร่างกายหรือกระทำทารุณกรรมลูกจ้าง
3.นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
4.ให้ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ถูกสุขอนามัย
5.นายจ้างเลิกจ้าง กลุ่ม MOU ต้องเปลี่ยนนายจ้างใหม่ภายใน 30 วัน

กรณีที่ 2 แรงงานต่างด้าวถือบัตรชมพู จะสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของตน เช่น

1.ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันควร เช่น นายจ้างขาดสภาพคล่องหรือลดจำนวนพนักงาน
2.นายจ้างเสียชีวิตหรือเลิกกิจการ
3.นายจ้างทำร้ายร่างกายหรือกระทำทารุณกรรมลูกจ้าง
4.นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
5.ให้ลูกจ้างทำงานในสภาพแวดล้อมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ถูกสุขอนามัย
  กลุ่มบัตรชมพู  :  ต้องเปลี่ยนนายจ้างใหม่ภายใน 15 วัน

หยุดลักลอบมุดเข้าประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย

ในเมื่อทำเอกสารต่างด้าวเป็นเรื่องง่ายกับบริษัทไทยเลเบอร์

เข้าประเทศไทยแบบถูกกฎหมายกับบริษัทไทยเลเบอร์

ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ( 3 สัญชาติ )

เอกสารแรงงานต่างด้าว สะดวก งานเร็ว เน้นคุณภาพ

มั่นใจในบริการ เชี่ยวชาญ เชื่อถือได้ ไทยเลเบอร์

ข่าวสาร บริษัทไทยเลเบอร์

ข้อห้าม ของนายจ้าง เมื่อรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน

ข้อดี ของการนำคนต่างด้าว เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ.png
bottom of page